Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και εντός της συσκευασίας του.
Κάθε επιστροφή θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με παραστατικό.
Τα έξοδα αποστολής επιστρεφόμενου προϊόντος στην έδρα μας, βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη αποστολέα.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρωτίστως να επικοινωνήσετε στο 2310-752315 ή info@i-ecu.com και να οριστεί ο τρόπος επιστροφής.