Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 10160

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 10160 Υπάρχει πρόβλημα στη μεταφορά δεδομένων προς το CAN του οχήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *