Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 10162

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 10162 Το μήνυμα CAN ‘Σήμα v’ από τον ταχογράφο είναι ελαττωματικό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *