Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 10163

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 10163 IES-CAN-Bus: διακοπή επικοινωνίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *