Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 11001

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11001 Υπερβολική τάση στον ακροδέκτη 15 td>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *