Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 11029

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11029 Η επιτήρηση ενεργοποίησης για μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα έχει ενεργοποιηθεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *