Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 11202

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11202 Χαμηλή τάση ή επαφή στον ακροδέκτη 30, X1 18/8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *