Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 11609

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11609 Ο ακροδέκτης 31, X1 18/12 έχει Q

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *