Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 12005

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 12005 Διαμήκης φραγή: η έξοδος έχει S .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *