Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 12105

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 12105 Απενεργοποίησης ρυμουλκούμενου: η έξοδος έχει S .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *