Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 12112

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 12112 Η έξοδος ‘Απενεργοποίηση ρυμούλκας’ είναι ρυθμισμένη λάθος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *