Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 13830

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 13830 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ASR έχει διέγερση από ξένη πηγή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *