Κωδικοί Βλάβης

ABSKR 14246

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ABSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 14246 Τραντάγματα αισθητήρα αριθμού στροφών στον πίσω άξονα δεξιά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *