Δικαίωμα στη Λήθη

Δικαίωμα στη Λήθη / right to be forgotten
Μπορείτε να ασκήσετε το θεμελιώδες “δικαίωμα στη λήθη” συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα να αιτηθείτε την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. / If you wish to exercise your right to be forgotten and to request the complete deletion of your personal data please fill out the following form