Κωδικοί Βλάβης

MR 00797

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 00797 Η θερμοκρασία πριν το καταλύτη είναι πολύ υψηλή (μειωμένη απόδοση κινητήρα).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *