Κωδικοί Βλάβης

MR 01015

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 01015 Δότης θερμοκρασίας λαδιού έχει ξεπεράσει την περιοχή μέτρησης (S , Q ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *