Κωδικοί Βλάβης

MR 01315

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 01315 Δότης ατμοσφαιρικής πίεσης, περιοχή μέτρησης ξεπεράστηκε ( S Q )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *