Κωδικοί Βλάβης

MR 04262

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
  04262 Bootblock im Steuergerät MR defekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *