Κωδικοί Βλάβης

MR 04271

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
  04271 Διακοπή του αυτόματου ελέγχου συμπίεσης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *