Κωδικοί Βλάβης

MR 10101

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 10101 Σύνδεση CAN-L προς FR Ρύθμιση οδήγησης ελαττωματική

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *