Κωδικοί Βλάβης

MR 10104

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 10104 Σύνδεση CAN προς FR Ρύθμιση οδήγησης ελαττωματική

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *