Κωδικοί Βλάβης

MR 10204

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 10204 Δυσλειτουργία του CAN-Bus High-Speed προς τη βασική ηλεκτρονική μονάδα SCR σε κινητήρα Euro 4/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *