Κωδικοί Βλάβης

MR 10312

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 10312 Δότης θέσης στροφαλοφόρου άξονα, δεν υπάρχει σήμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *