Κωδικοί Βλάβης

MR 10612

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 10612 Το σήμα ‘Αριθμός στροφών ανεμιστήρα’ απουσιάζει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *