Κωδικοί Βλάβης

MR 10788

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 10788 Η θερμοκρασία πριν το καταλύτη είναι πολύ υψηλή (υπέρβαση ορίου 1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *