Κωδικοί Βλάβης

MR 10789

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 10789 Η θερμοκρασία πριν το καταλύτη είναι πολύ υψηλή (υπέρβαση ορίου 2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *