Κωδικοί Βλάβης

MR 11116

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11116 Δότης θερμοκρασίας καυσίμων, περιοχή μέτρησης ξεπεράστηκε ως προς το κατώτατο όριο ( T )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *