Κωδικοί Βλάβης

MR 11215

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11215 Πολλαπλός δότης ‘Πίεση φόρτισης und θερμοκρασία αέρα φόρτισης’: Αισθητήριο θερμοκρασίας, περιοχή μέτρησης ξεπεράστηκε (S Q )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *