Κωδικοί Βλάβης

MR 11515

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11515 Δότης θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, περιοχή μέτρησης ξεπεράστηκε (S Q )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *