Κωδικοί Βλάβης

MR 11516

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11516 Δότης θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, περιοχή μέτρησης ξεπεράστηκε ως προς το κατώτατο όριο ( T )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *