Κωδικοί Βλάβης

MR 11616

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11616 Δότης τιμής λαδιού, υπέρβαση κατώτατου ορίου περιοχής μέτρησης ( T )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *