Κωδικοί Βλάβης

MR 11717

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11717 Kombieingang: Signal unplausibel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *