Κωδικοί Βλάβης

NRSKR 00166

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ NRSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 00166 IES-CAN-Bus: απουσία σήματος ‘αποθεματική πίεση κυκλώματος 2’ (INS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *