Κωδικοί Βλάβης

NRSKR 10162

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ NRSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 10162 IES-CAN-Bus: απουσία σήματος ταχύτητας (FR και ABS/BS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *