Κωδικοί Βλάβης

NRSKR 11017

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ NRSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11017 Άγνωστος κωδικός βλάβης Άγνωστο είδος βλάβης: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *