Κωδικοί Βλάβης

NRSKR 11101

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ NRSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11101 Υπερβολική τάση στον ακροδέκτη 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *