Κωδικοί Βλάβης

NRSKR 13022

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ NRSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 13022 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 Αερισμός S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *