Κωδικοί Βλάβης

NRSKR 13221

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ NRSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 13221 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 κινητήριος άξονας δεξιά T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *