Κωδικοί Βλάβης

NRSKR 13522

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ NRSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 13522 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 μπροστινός άξονας S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *