Κωδικοί Βλάβης

NRSKR 14142

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ NRSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 14142 Αισθητήριο διαδρομής κινητήριος άξονας δεξιά S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *