Κωδικοί Βλάβης

NRSKR 14243

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ NRSKR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ATEGO 970 – 976

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 14243 Αισθητήριο διαδρομής Μπροστινός άξονας: Βλάβη ονομαστικής αντίστασης πηνίου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *