Κωδικοί Βλάβης

MR 11216

blank
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ MR 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ/ ΤΥΠΟΣ ACTROS 930.0-934.3

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
 11216 Πολλαπλός δότης ‘Πίεση φόρτισης und θερμοκρασία αέρα φόρτισης’: Αισθητήριο θερμοκρασίας, περιοχή μέτρησης ξεπεράστηκε ως προς το κατώτατο όριο ( T )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *